Bien Houten


Zwarte gaten

Wat is een zwart gat, wat betekent een oneindige leegte voor een mens? Kun je de oneindige leegte vullen, en hoe? Er wordt vaak geprobeerd om met ervaringen van buitenaf het lege gevoel te dempen. Maar de oplossing komt juist van binnenuit.Ook in ons heelal zijn zwarte gaten te vinden. De raakvlakken tussen deze twee verschijnselen fascineert mij. Ik probeer daarom het gevoelsmatige aspect te combineren met het wetenschappelijke. De drempel om over dit zware onderwerp te praten wil ik proberen te verlagen.    

    Over beide vormen van zwarte gaten weten we erg weinig. Het is een mysterie, toch worden er miljarden geïnvesteerd in onderzoek in de ruimte en zoeken mensen naar een oplossing buiten zichzelf.

Hoe voelt zo’n zwart gat en hoe proberen mensen het te dempen? In dit project neem ik je mee in mijn zoektocht naar een beeldende vertaling van deze oneindige leegte. Vanuit mijn persoonlijke ervaring en die van mensen die ik hierover heb gesproken ben ik gaan kijken naar de verschillende manieren die worden gebruikt om te dempen, of te overwinnen. Het eindresultaat is een reis door alle stadia die in dit proces worden ervaren. In deze reis ervaar je het ontstaan, de ervaring, het ontsnappen aan en overwinnen van de leegte.

Bien Houten
bienhout@gmail.com
@goodorbien‹ back to the graduates