Marlin jongeneel


Een stem aan heimwee

Hoe creëer ik een ruimte die een stem geeft aan heimwee en thuisgevoel?

Dat is de ontwerpvraag waar ik me op heb gericht. Heimwee bij (jong) volwassenen is een onderbelicht thema. Ze ervaren vaak schaamte als het gaat over heimwee. Daarom wil ik met mijn afstudeerproject een stem geven aan heimwee, in letterlijke en figuurlijke zin. Het is in mijn optiek belangrijk om de schaamte te doorbreken en openlijk over heimwee onder volwassenen te spreken. Heimwee is een normale reactie, die niet alleen bij kinderen voorkomt. Er wordt relatief weinig onderzoek gedaan naar heimwee en daar moet verandering in komen, vind ik. 
Omdat heimwee -kort samengevat- het gemis is van thuis, is het belangrijk om eerst dieper in te gaan op wat thuis betekent. Ik ben me ervan bewust dat dit onderwerp heel subjectief is en dat het dus voor iedereen kan verschillen. Waar ik benieuwd naar ben is of er overlap is tussen het thuisgevoel van diverse mensen. Door middel van een ruimtelijk werk met licht en geluid wil ik samen met de toeschouwer onderzoeken op welke verschillende manieren we heimwee ervaren. Heeft iedereen ermee te maken? Hoe voelt het om heimwee te hebben? Is dat gebonden aan een fysieke plek? En wat betekent thuiskomen eigenlijk?

De cocon is in kleine oplage te koop in overleg en zal vanaf 12 juli geëxposeerd worden bij Kunstgarage Franx in Zoetermeer tijdens de expositie 'Veelbelovend' waarin 14 alumni hun afstudeerproject presenteren.
Marlin Jongeneel
marlinjongeneel@gmail.com
Instagram: @marlin.jongeneel

‹ back to the graduates