Mitzy Langerak


Ad Artis

Als 6-jarig meisje maakte ik voor het eerst kennis maakte met naaien, haken en vilten. Toen is bij mij een bewondering voor handwerken en ambachten ontstaan die ik nog altijd voel.

Als ontwerper focus ik me dan ook op ontwerpen vanuit materie, het werken met herkenbare beeldtaal, verweven met de actualiteit. Ik richt me ook op het leren van nieuwe (ambachtelijke) technieken. Met deze elementen werk ik aan een sterke nieuw identiteit en esthetiek.

Artwork

Met 110 uur en 55 minuten aan handwerk probeer ik met mijn collectie Ad Artis aandacht te vragen voor hedendaags ambacht.


De opkomst van de industrialisatie in de 19e eeuw had een groot aandeel in het verdwijnen van ambachtelijke technieken. Dat heeft ervoor gezorgd dat wij als individuen/consumenten nauwelijks meekrijgen welke ambachten er zijn en hoe producten ook handmatig gemaakt kunnen worden. De do-it-yourself beweging heeft de illusie gewekt dat wij over vaardigheden beschikken, maar het blijkt dat we alleen maar met bouwpakketten kunnen werken.
In mijn collectie vraag ik aandacht voor ambachtelijke textiel technieken. Textiel dat met ‘doen-ontstaan’ technieken is ontworpen vormt de basis voor deze collectie.

Mijn ontwerpen zijn geïnspireerd op historische gebeurtenissen waarbij de industrialisatie, massaproductie, oorlog, bewegingsvrijheid van de vrouw en het versimpelen van het silhouet samen komen. Functionaliteit werd steeds belangrijker, en decoratief ambacht verdween. Ik kijk naar deze gebeurtenissen met een hedendaags, vernieuwende blik. Vergelijkingen tussen de historische en hedendaagse maatschappij ontstaan door het ambacht, dat verbindt.M I T Z Y  L A N G E R A K
@baggerstudio
mitzylangerak5@gmail.com‹ back to the graduates