Willemijn van der Tas


Misbaar

De angst om niet gemist te worden in de maatschappij is een gevoel dat we bijna allemaal kennen. Het gevoel van misbaar zijn.Onze maatschappij draait om hard werken en presteren. Het leven op de rit hebben en de lat hoog leggen. Online lijkt alles maakbaar, lijkt het alsof bij iedereen alles lukt en vanzelf gaat. We moeten altijd beter presteren dan de ander. Er zijn er zoveel zoals ik, dus ik moet zorgen dat ik eruit spring. Als ik dat niet doe, dan doe ik er in deze maatschappij niet toe. Mijn naam is Willemijn en ik voel me misbaar.Met mijn werk wil ik aandacht vragen voor dit thema. Ik heb mezelf in het midden van deze video-installatie geplaatst. Ik toon mijn kwetsbaarheid. Je ziet beelden van mij alleen en hoort mijn geschreven poëzie als voice-over. Zo ontstaat er een herkenningspunt voor anderen en is de drempel om erover te spreken lager. Ik vind het belangrijk om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Omdat ik niet alleen ben met dit gevoel. Omdat jij niet alleen bent met dit gevoel. En dat is oké.

Willemijn van der Tas
willemijnvdtas@hotmail.com
@willemijnvandertas
‹ back to the graduates