Danniek
BrokConnected by natureWhy

Een (alcohol) verslaving heb je niet alleen! Er zijn altijd mensen in de omgeving die ermee geconfronteerd worden, die betrokken zijn, en er last van kunnen hebben. In mijn ontwerp wil ik daarom de nadruk leggen op het samenbrengen van de verslaafden en hun naasten om gezamenlijk te helen. Ik heb zelf ervaren dat dit onderdeel van de behandeling in het traject vaak niet aan de orde komt.What

Natuur ervaren geeft het lichaam de boodschap dat het mag ontspannen. Natuur kan ook stress en angstgevoelens verminderen. Daarom wil ik een natuurlijke omgeving creëren binnen een verslavingskliniek. Een natuurlijke omgeving waarin de verslaafden en hun dierbaren samen kunnen komen en waarin interactie wordt gestimuleerd. Ik heb er daarom voor gekozen een binnentuin te ontwerpen. Deze binnentuin kan dienen als neutrale ontmoetingsplek in een verslavingskliniek.
How

Mijn ontwerp bestaat uit een gemeenschappelijke ruimte met meerdere zones die zowel gezamenlijk als individueel bezocht kunnen worden. Hierdoor kunnen de bezoekers zelf kiezen hoe zij gebruik willen maken van de binnentuin. Ook zijn de meubels aangepast aan de behoefte van de bezoekers. De meubels zijn verplaatsbaar en op verschillende manieren te benutten waardoor er zowel in groepsverband als individueel gebruik van kan worden gemaakt.
Geniet van elkaar en de natuur!
Contact

Danniek Brok
Danniek.brok@gmail.com