Fabienne
PersoonJe bent wat je opneemt, niet wat je eet.

In 2050 telt de wereld tien miljard monden. De afstand tussen boer en burger is groter dan ooit, kinderen kennen tegenwoordig meer logo’s en beeldmerken dan bomen- of vogelsoorten. Technologie is niet meer weg te denken uit ons voedselsysteem, en die technologie ontwikkelt zich sneller dan ooit. We moeten een nieuwe relatie creëren tussen natuur en technologie. Tegelijkertijd staan we voor de grootste uitdagingen rondom milieu, klimaat en gezondheid uit de geschiedenis. Hoe gaan we de toekomstige wereldbevolking voeden en tegelijkertijd rekening houden met de groeiende wereldbevolking en klimaatcrisis?Met mijn werk breng ik maatschappelijke problemen onder de aandacht. Ik hou me bezig met hoe we de wereld van morgen vorm kunnen geven, vaak op een confronterende manier. Ik vind het belangrijk dat de consument zich bewust is van zijn gedrag en de gevolgen daarvan. De huidige consumptiepatronen vormen een probleem voor volgende generaties. We zitten nu al midden in een klimaatcrisis. Iedere dag moeten duizenden mensen vluchten als gevolg van de opwarming van de aarde.

The futuristic food machine is een installatie en conversation piece, die is bedoeld om de consument te confronteren met een mogelijk toekomstscenario. Met mijn installatie is wil ik de consument actief mee laten denken over wat wel of niet gewenst is in onze toekomstige manier van eten. Hiermee hoop ik het debat te openen over de toekomst van ons voedsel.
Contact


Naam: Fabiënne Persoon

Website: www.studiofave.com

Instagram: @studiofave
           @fabiennepersoon