Isabel
Wolfs


VALORUN


Valorun explores the different stories behind sneakers after they lose their identity and have therefore been labeled as waste. By dismembering and deconstructing various sneakers, this project confronts the consumer with the complex anatomy and emotional value of products. The goal of Valorun is to emphasize that we should reconsider how we make and value products from a long- term instead of a short-term perspective, by presenting the materials and elements in a different light along with the stories of their previous owners.


Valorun vertelt de verschillende verhalen van sneakers nadat ze hun identiteit hebben verloren door als afval worden bestempeld. Door het ontleden en deconstrueren van verschillende sneakers confronteert dit project de consument met de complexe anatomie en emotionele waarde van producten. De doelstelling van Valorun is om ons te laten heroverwegen hoe producten gemaakt en gewaardeerd worden vanuit een lange termijn perspectief, in plaats van een korte termijn perspectief. Dit wordt bewerkstelligd door de materialen en elementen in een ander licht te plaatsen, in combinatie met de verhalen van de vorige eigenaren. 


Foto’s: Yana van Nuffel