Teun
RuttenVerbinden, verbanden en omarming


Rotterdam West: smeltkroes van culturen.

Tiendplein, de kern: een gemêleerd multicultureel publiek.

Verbinding, eigen cultuur, cultureel erfgoed: verloren in de massa.

Verbanden, maatschappelijke en spirituele waarden, symboliek.

Culturen, herkomst, maand- en tijdstanden.

Rotterdam West is dynamische wijk waar ik zelf een tijdje heb gewoond. Ik miste er verbinding, en uitingen van de verschillende culturen. Daarom heb ik een plek ontworpen waar alle culturen kunnen samenkomen en hun erfgoed kunnen overdragen, en onderling verbinding kunnen vinden.
Omarming, door middel van verankerde pilaren en panelen met patronen.

Reflectie, over meubilair, ontstaan vanuit patronen.

Verbinding, door samensmelting, interactie.

Een verbindend paviljoen waarin patronen projecteren over het onderstaande meubilair, opgesteld vanuit deze patronen. Projectie van de verschillende etnische patronen op het meubilair. Omarming voor bewoners, een plek waar zij hun erfgoed kunnen delen en elkaar ontmoeten.Ik miste er verbinding, en uitingen van de verschillende culturen.

Contact

Naam: Teun Rutten
E-mail: t_abstraction@outlook.com
Instagram: @teun.rutten98
LinkedIn: Teun Rutten